Koch's & Komunen

 

 

 

Hur Härnösands komun tvingar bort oss -

Anledningen varför vi är emot hotellet.

 

Vi är uppsagda från och med september i år. Varför de säger upp oss så tidigt,

även fast hotellet inte ens har börjats byggas, grundar sig på ett beslut 2012.

Chefen för samhällsförvaltningen; Göran Andersson, visade upp ett nytt hyresavtal.

Skrev vi inte på så skulle vi inte få fortsätta vara i deras lokal, men om vi skrev på skulle vi förlora något som heter besittningsskydd.

Besittningsskydd i stora drag innebär att om något händer, som att t ex ett hotell vill ta över lokalen, och vi måste flytta, då går komunen in och skaffar en lokal till oss med samma förutsättningar eller köper ut oss. Under 2012 hade vi precis invisterat ca 1,5 miljoner i koch's så det var bara att skriva på. Inte visste vi att antagligen redan då planerade dom att bli av med oss.

Detta innebär att vi blir helt utan skydd och blir I princip utkastad på gatan, tack vare detta hotell.

 

Är det komunens policy att kasta ut oss och ersätta med någon annan? Så gjorde man på 30-talet I ryssland, tyskland m.m men inte trodde vi att komunen som hyresvärd skulle agera så.

 

När komunen bestämde att det skulle upphandlas för ett nytt hotell intill simhallen protesterade vi genom att lägga ut protestlistor i vår restaurang.

När detta kom till komunens kännedom så slutade de att handla av oss. Sån är vår vardag.

Vi har inte fått någon information om upphandlingen och vad det innebär. Allt vi har fått veta är via Media. Det tycker vi är fegt.

 

Vet ni hur mycket I bidrag den nya entreprenören får för att driva badhuset?

48 miljoner av våra skattepengar på 20 år.

Hur kan vi påstå detta?

Först och främst har vi bett Tomas Jenssen, chefen för samhällsförvaltningen, att få se 2016 års budget med kontoplan för simhallen. De svarar, via mail endast, att det inte finns någon kontoplan för 2016 års buget att visa. Det måste finnas en sådan. Men varför vågar dom inte visa oss den? Det är offentliga handlingar så någon som du eller jag får begära att se dom. Vad är det dom döljer?

 

Fortsättning följer….